صفحه کلید لمسی

همچنین این شرکت برخی از محصولاتش را با قابلیت کلید لمسی روانه بازارکرده که در رده ایفون های تصویری لوکس این شرکت قرار می گیرد 

قیمت دربازکن پیک با لمسی بودن این کلیدها بیشتر می شود. ودر شکل ظاهری این ایفون ها هم بسیار تاثیرگذار هستند .چراکه برجستگی کلیدهای

شاسی برروی این صفحه به جشم نمی خورد .